Focení na všechny druhy průkazů a dokladů.

Zhotovujeme všechny typy fotky na průkaz. Známe a umíme vyfotit a vytisknout fotografie pro všechny.Výrobu zajišťuje fotodarky


Focení na všechny druhy průkazů a dokladů.

Průkazové fotografie pro české, ale i zahraniční doklady Vám zhotovíme na počkání na kterékoliv naší provozovně. Není potřeba se objednávat.

Focení průkazové fotografie provádíme digitálním fotoaparátem podle platných předpisů. Vyfotíme Vás několikrát a Vy si vyberete fotografii, která se Vám bude líbit nejvíce. Tu Vám vytiskneme a vystřihneme v předepsané velikosti.

Pro fotografování volte oblečení, případně líčení odpovídající povaze fotografie a jejího použití.

Průkazové fotografie lze zaslat e-mailem, nebo nahrát na CD. Průkazové foto také můžeme vytiknout na pohlednici, přáníčko, oznámení, plakát, tričko apod.

Fotografie nebo obrazové záznamy používané pro průkay slouží k identifikaci držitele daného dokladu. Musí splňovat požadavky zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 66 6416 "Fotografie a obrazové záznamy pro osobní doklady".

Splnění těchto zákonných požadavků je naší poviností, nikoliv Vaší starostí.